EN
BE

Next Level Testing

Met Next Level Testing bieden we een inrichtings-, opleidings- en coachingtraject, gekoppeld aan intensieve begeleiding en training-on-the-job. In deze training wordt het geleerde meteen toegepast in de dagelijkse praktijk. Met ons programma nemen we teams mee naar een volgend niveau in kwaliteit en testen. Het maakt niet uit op welk niveau uw team nu opereert.

 

Toegevoegde waarde dankzij goede software

Klantwaarde leveren zonder IT is in deze tijd geen optie meer: IT is voor bijna alle organisaties onderdeel van de business geworden. De Agile Testers zorgen ervoor dat ook in uw organisatie IT een enabler wordt van customer value. Dankzij kwalitatief goede software kunt u optimaal klantwaarde (blijven) leveren.

 

Kwaliteit en adaptief vermogen worden steeds belangrijker om je als organisatie te onderscheiden en om klanten te behouden. Dit betekent ook dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de snelheid en kwaliteit van het software engineering proces. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe software als bij het onderhoud van bestaande IT-systemen. Testen is een integraal onderdeel van het proces om inzicht te verkrijgen in die kwaliteit. En laat dit nou net onze specialiteit zijn. Wij brengen testen naar een volgend niveau met veel technische kennis, de juiste people- en team-skills en de vaardigheid om een implementatie- en testaanpak optimaal af te stemmen op uw specifieke situatie.

 

Wanneer schakelt u ons in?

Agile en Scrum zijn mainstream. Inspringen op veranderende eisen en nauwe samenwerking met de klant is cruciaal. Zo kunt u uw productontwikkeling op een snelle en wendbare manier uitvoeren. De voordelen zijn: snelle feedback, kortere time-to-market, lagere kosten en gefocust opleveren van werkende en geteste producten. Toch kan het voor teams lastig zijn om dit te implementeren zonder dat dit ten koste gaat van een klantwaardig kwalitatief product. Vragen die wij veel horen, zijn:

 • Hoe zorg je ervoor dat je het als team samen doet?
 • Hoe borgen we kwaliteit richting de klant?
 • Hoe kunnen wij versnellen, ook al hebben we het gevoel dat we de maximale snelheid hebben bereikt?
 • Procesoptimalisatie (operational excellence) heeft niet de gewenste kwaliteit gebracht. En nu?
 • Hoe voorkomen we ontevreden klanten en problemen in productie?
 • Hoe krijgen we op elk moment inzicht in de status van ons product?
 • Testautomatisering bleek toch niet die ‘silver bullet’ die beloofd was. En nu?

 

Herkent u deze vragen? Dan is het tijd voor Next Level Testing.

 

Wat is agile testen?

Testen in een agile-context vraagt om flexibiliteit en snelheid met inzicht en overzicht zodat er voldoende getest is. In een korte doorlooptijd – van twee of drie weken – moet er werkende software worden opgeleverd met de juiste kwaliteit. In daaropvolgende cycli wordt deze werkende software dan verder uitgebouwd. In een agile-context is er vooraf vaak minder gespecificeerd dan testers zouden willen. Hoe kan er dan in zo’n korte tijd uitspraak gedaan worden over de mogelijke risico’s in de productie? Hiervoor moet duidelijk zijn waarom we testen, wat we precies testen en wie we daarvoor nodig hebben. Dit brengt ons tot onze definitie van agile testen:

Al onze testers beschikken over vier vaardigheden, die we in uw organisatie onder de aandacht brengen:

 • People skills

De agile tester leunt niet achterover tot de software en de documentatie worden opgeleverd. Juist niet! De agile tester komt in beweging en is pro-actief bezig om het team en het product te verbeteren. De agile tester beschikt over skills zoals bijvoorbeeld vragen stellen, feedback, kritisch denken, biases, leiderschap en onderhandelen.

 • Agile skills

De agile tester is ten minste gecertificeerd scrummaster en denkt en ademt Agile. De agile tester heeft daarnaast kennis van bijvoorbeeld DevOps en CI/CD.

 • Testing skills

Agile testen vergt naast al bekende testtechnieken ook test-skills die zorgen voor accuraat inzicht in de status van het product. Denk hierbij aan Exploratory testing, Behaviour Driven Development, Context Driven testing, Agile Risk Assessments en Bughunts. Daarnaast beschikt een agile tester ook over testtools als Riskstorm, Bowtie en de Headline Game.

 • Technology skills

Naast een scala aan testtechnieken heeft een agile tester kennis van de techniek; code lezen en begrijpen, automatische testen opzetten en schrijven. Daarbij heeft hij/zij kennis van actuele tools die hierbij relevant zijn. In iedere situatie kan hij dan de beste keuze maken voor een tool.

 

Next Level Testing

Met Next Level Testing bieden we een inrichtings-, opleidings- en coachingtraject, gekoppeld aan intensieve begeleiding en training-on-the-job. In deze training wordt het geleerde meteen toegepast in de dagelijkse praktijk. Met ons programma nemen we teams mee naar een volgend niveau in kwaliteit en testen aan de hand van onze testmethodiek FAST (Flexible Approach in Software Testing). Het maakt niet uit op welk niveau uw team nu opereert.

 

De Agile Testers werken altijd aan de hand van de A3 Lean Thinker-methodiek. Hiermee bieden we een gestructureerd proces aan waarin we de volgende stappen doorlopen:

 • Background: hoe is het probleem relevant voor de organisatie als geheel en wat zijn de root causes?
 • Current situation: wat gebeurt er op dit moment werkelijk?
 • Problem: waar zit de afwijking van de verwachting?
 • Target: welke wijziging wil je bereiken en wanneer?
 • Theme: wat is de specifieke focus voor dit traject?
 • Analysis: welke zaken zouden ervoor kunnen zorgen dat we het doel niet halen?
 • Countermeasures: kunnen we anticiperen op bovenstaande doelbedreigende zaken?
 • Implementation: wie gaat wat doen en wat moet er precies gebeuren?
 • Effect confirmation: hoe kunnen we de effecten van de countermeasures meten?
 • Follow-up: wat zijn de vervolgstappen? Hoe gaan we het geleerde delen en vasthouden?

 

Opleiding en coaching in 4 stappen

De A3 Lean Thinker-methodiek hebben wij geconcretiseerd in vier stappen die in elk opleidings-en coachingstraject terugkomen. In dit traject willen we een middle-out verandertraject uitvoeren om het nieuwe testen duurzaam te laten beklijven. In een middle-out verandertraject nemen we zowel het management mee als de teams en stemmen we af waar behoefte aan is en wat iedereen wil leren.

 

 

Aanvullende dienstverlening

Parallel aan de vier bovenstaande stappen, zetten we nog een aantal activiteiten op waarmee we vormgeven aan de stappen countermeasures, implementation, effect confirmation en follow-up.

 • Opzetten van een Testgilde
 • Presentaties aan het management
 • Nieuwe werkwijze inpassen in de organisatie
 • Hulp bij weerstand tegen verandering
 • Op maat coaching (team en individueel)

 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

 

Hebben wij dit eerder gedaan?

 

Ja. Wij implementeren deze oplossing momenteel bij bijvoorbeeld Topicus, CBS en Foleon en veel andere klanten hebben concrete interesse in deze oplossing.

Het album kan niet worden gevonden.

Naar het overzicht

Patrick van Enkhuijzen | Directeur
patrick@deagiletesters.be
0460-944990

Marlies Thomasson | Directeur
marlies@deagiletesters.be
0494-037107

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06-15361077